Disclaimer

De website Wegwerphanddoeken.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Wegwerphanddoeken.nl. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wegwerphanddoeken.nl.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Wegwerphanddoeken.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Wegwerphanddoeken.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wegwerphanddoeken.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.