Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van WesTrade Beheer B.V. (hierna “Wegwerphanddoeken.nl”).

Wegwerphanddoeken.nl vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

In dit Privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook het Privacybeleid regelmatig te raadplegen Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 21 Juni 2021.

Wegwerphanddoeken.nl is een online winkel actief in Nederland, België en Duitsland met verschillende digitale marketing- en verkoopkanalen. De verantwoordelijke voor alle genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is WesTrade Beheer B.V., Jan Valsterweg 75 3315LG Dordrecht (KVK: 23051423).

2.1 Betalingen

Bij Wegwerphanddoeken.nl kunt u op verschillende manieren betalen. Welke gegevens hierbij verwerkt worden is afhankelijk van de door u gekozen betaaldienst. Het betreft gegevens zoals:

 • Transactie;
 • Gegevens die verband houden met uw betaalwijze zoals het soort kaart waarmee u betaalt, een deel van het kaartnummer en de vervaldatum;
 • Betaalwijze;
 • Locatie en tijd;
 • Land van herkomst van de creditcard/pinpas.
 • Bij een online betaling het IP-adres van uw mobiele apparaat of uw computer

Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling te kunnen afhandelen. De juridische grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met u. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op geaggregeerd niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Wegwerphanddoeken.nl om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

De gegevens kunnen ook worden gebruikt om fraude te herkennen en op te sporen. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Wegwerphanddoeken.nl en/of derden om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen.

Om fraude tegen te gaan, te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen en ter controle van alle overige feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst (op afstand), kan Wegwerphanddoeken.nl steekproefsgewijs contact met u opnemen voor een aantal controlevragen en/of u op een andere wijze verzoeken aanvullende informatie te verstrekken. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Wegwerphanddoeken.nl om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen.

2.2 Gebruik van Wegwerphanddoeken.nl website

Bezoek aan de website

Om de Website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (het nummer –minus de laatste 3 cijfers- van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat u gebruikt en de pagina’s die u op onze Website bezoekt. De juridische grondslag hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst met u, namelijk uw bezoek aan de Website en het gerechtvaardigd belang van Wegwerphanddoeken.nl en/of derden om de Website en diensten van Wegwerphanddoeken.nl te beveiligen en fraude op te sporen en te voorkomen.

Cookies

Ook maken wij gebruik van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking zien wij of u onze e-mails opent en herkennen wij u als u vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website.

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verhogen en om de Website te beveiligen, om uw ervaring van onze diensten te optimaliseren, informatie voor u te personaliseren, u te herkennen bij een volgend bezoek en om u ook via andere kanalen aanbiedingen te kunnen doen. De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy). In onze Cookie Policy kunt u meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

Webshop Account

We gebruiken uw gegevens om er voor te zorgen dat u eenvoudig vervolgbestellingen op de Websites kunt plaatsen en voor het afhandelen van uw bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Bestellen als gast

Als u een online bestelling wilt doen zonder een account aan te maken, vragen wij u gegevens in te vullen die wij nodig hebben voor het afhandelen van de bestelling en om contact met u te hebben over uw bestelling, zoals uw factuur- en bezorgadres en uw e-mailadres. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

2.3 SOCIALE MEDIA

Wegwerphanddoeken.nl is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Instagram en YouTube.

Als u Wegwerphanddoeken.nl volgt via sociale media, of communiceert met of over Wegwerphanddoeken.nl via sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw openbare profielgegevens. Als u informatie over Wegwerphanddoeken.nl deelt via sociale media kunnen uw gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Wegwerphanddoeken.nl volgt zelf ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u.

Wegwerphanddoeken.nl kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post van Wegwerphanddoeken.nl is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik daarvan te analyseren. Ook kan Wegwerphanddoeken.nl bijhouden of en, zo ja, welke berichten er over Wegwerphanddoeken.nl worden geplaatst via sociale mediakanalen en klachtensites. In dat kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn zodat wij de inhoud van onze sociale media-activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren, zoals:

 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium; • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Wegwerphanddoeken.nl; • In het platform opgeslagen metadata.

Het doel van deze verwerking is het bereik van de sociale media-activiteiten van Wegwerphanddoeken.nl te analyseren en haar klanttevredenheid te verbeteren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Wegwerphanddoeken.nl om haar dienstverlening en sociale media-activiteiten te kunnen verbeteren. Deze gegevens kunnen worden toegevoegd aan uw klantdossier indien u contact heeft met onze klantenservice via sociale media. Het doel van deze verwerking is de afhandeling van uw verzoek. De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Indien u via sociale media deelneemt aan een winactie van Wegwerphanddoeken.nl, verwerken wij, mogelijk in samenwerking met een partner, de volgende gegevens van u:

 • Naam; • Profielinformatie van het betreffende sociale medium; • E-mailadres (in het geval van een digitale prijs); • Adres (in het geval van een fysieke prijs); • Inzending winactie, waaronder mogelijk foto- en/of videomateriaal.

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen over de winactie en om de prijs naar u op te sturen, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

In ons Cookie Policy leest u meer over sociale media cookies die wij gebruiken.

2.4 KLANTENSERVICE

Als u contact opneemt met, of gebruik maakt van de diensten van Wegwerphanddoeken.nl verzamelen wij de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van uw verzoek, zoals:
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer;
 • Inhoud correspondentie en gespreksnotities;
 • Indien u contact opneemt via Chat; ook de verwijzende website en op welke pagina u zich bevindt als u de chat opstart;

Afhankelijk van uw verzoek zal de medewerker toegang kunnen verkrijgen tot informatie die nodig is om uw verzoek te behandelen, bijvoorbeeld of u een Account heeft en de orderstatus van uw bestelling.

Wij gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk op uw klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn en uw klanttevredenheid te kunnen analyseren, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van Wegwerphanddoeken.nl om haar dienstverlening te verbeteren.

2.10 COMMUNICATIE VAN Wegwerphanddoeken.nl

Op de Website kunt u zich aanmelden voor de reguliere e-mailnieuwsbrief van Wegwerphanddoeken.nl. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van Wegwerphanddoeken.nl. De grondslag hiervoor is toestemming.

Nieuwsbrieven worden gepersonaliseerd door middel van het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking zien wij of u onze e-mails opent en herkennen wij u als u vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties u neemt vanuit de e-mail en meten hoe efficiënt onze nieuwsbrieven zijn is. De frequentie van verzending is afhankelijk van hoe vaak u een e-mail opent en uw klikgedrag op de Website. De grondslag voor het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken is toestemming. De juridische grondslag hiervoor is uw toestemming. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken via “Cookie informatie & instellingen” onderaan de Website.

Berichten per sms

Als u uw telefoonnummer hebt opgegeven, kunnen wij u in uitzonderlijke gevallen waarschuwen in geval van calamiteiten, of u attenderen op bijzondere gebeurtenissen en speciale gelegenheden. Wij zullen dat echter alleen bij hoge uitzondering doen. Mocht u een sms van ons ontvangen, dan kunt u direct na ontvangst van een dergelijk bericht ook aangeven dat u hier geen prijs op stelt.

Wegwerphanddoeken.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Wegwerphanddoeken.nl hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens zoals hieronder genoemd, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde gegevens langer dienen te bewaren.

Aankoop zonder Webshop Account

Wanneer u een aankoop doet zonder in te loggen, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal twaalf (12) maanden na aankoop om eventuele serviceverzoeken nog te kunnen behandelen.

Webshop Account De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in uw Webshop Account worden in beginsel door ons bewaard zolang uw Webshop Account actief is.

Cookies

Wegwerphanddoeken.nl hanteert voor cookies en vergelijkbare technieken een levensduur van maximaal twaalf (12) maanden. (Persoons)gegevens verzameld door middel van cookies, zoals informatie over uw internetgebruik, worden ook maximaal twaalf (12) maanden bewaard.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich heeft opgegeven voor Wegwerphanddoeken.nl nieuwsbrief, bewaart Wegwerphanddoeken.nl uw gegevens om de nieuwsbrief te kunnen sturen totdat u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Dat kan in ieder geval door middel van de link onderaan elk bericht.

Klantenservice

Indien u contact opneemt met Wegwerphanddoeken.nl Klantenservice worden uw persoonsgegevens door ons maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling bewaard.

Klanttevredenheid

Als u meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek, worden de door u verstrekte gegevens door ons maximaal 24 maanden bewaard.

Gegevens betreffende fraude en diefstal

Ten aanzien van gegevens betreffende fraude en diefstal hanteert Wegwerphanddoeken.nl een bewaartermijn van maximaal vijf jaar, uitsluitend voor zover aangifte bij de politie is gedaan.

Wanneer u vragen heeft over het bewaartermijnenbeleid van Wegwerphanddoeken.nl, dan kunt u contact opnemen met Wegwerphanddoeken.nl door een e-mail te sturen naar [email protected].

Wegwerphanddoeken.nl kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Wegwerphanddoeken.nl en Wegwerphanddoeken.nl draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Wegwerphanddoeken.nl optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Wegwerphanddoeken.nl afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Wegwerphanddoeken.nl.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derde partijen, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Daarnaast verstrekken we uw gegevens aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld advocaten of deurwaarders.

Ook kan Wegwerphanddoeken.nl diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Voor het bezorgen van uw bestellingen in overeenstemming met de door u gekozen bezorgmethode en het versturen van e-mailnotificaties over de status van de bezorging, worden uw contactgegevens en uw bezorgadres aan de betreffende bezorgdienst verstrekt. De bezorgdienst is als zelfstandig verantwoordelijke partij betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst met u. Voor meer informatie over verwerkingen van persoonsgegevens door de betreffende bezorgdienst kunt u de privacyverklaring op de website van PostNL raadplegen. Ook andere partijen kunnen betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met u als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke of als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke met Wegwerphanddoeken.nl. U wordt daarover dan geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van een dergelijke dienst.

Voor het overige verstrekt Wegwerphanddoeken.nl alleen gegevens aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen en/of belangen van derden.

Wegwerphanddoeken.nl kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie.

Om uw privacy te waarborgen, zal Wegwerphanddoeken.nl uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt en/of indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn hier te vinden.

Wegwerphanddoeken.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens.

Onze klantgegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantgegevens. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een geheimhoudingsplicht. Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van persoonsgegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele aandachtspunten die hieruit naar boven komen, worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Wegwerphanddoeken.nl worden overgedragen aan een derde partij of kan Wegwerphanddoeken.nl fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Wegwerphanddoeken.nl zal u in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

Inzage en correctie Als u wilt weten welke persoonsgegevens Wegwerphanddoeken.nl van u verwerkt en voor welke doeleinden, kunt u contact opnemen met Wegwerphanddoeken.nl via onze Klantenservice of via [email protected]. U kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). Wegwerphanddoeken.nl zal op uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren. Bezwaar U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met onze Klantenservice via [email protected]. In de e-mails of andere berichten die Wegwerphanddoeken.nl stuurt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten kunt u zich niet afmelden. Verwijdering Als u wilt dat Wegwerphanddoeken.nl uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar [email protected] of via uw account online en in de App. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Wegwerphanddoeken.nl worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren. Beperking verwerking Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Wegwerphanddoeken.nl verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Wegwerphanddoeken.nl, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar [email protected]. Gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking van persoonsgegevens door Wegwerphanddoeken.nl berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die u aan Wegwerphanddoeken.nl heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar

[email protected]

.

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht

Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Wegwerphanddoeken.nl, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Wegwerphanddoeken.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Wegwerphanddoeken.nl zijn verkregen. Wegwerphanddoeken.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met Wegwerphanddoeken.nl Klantenservice.